RAYN (they/them born under the name of Q.M. Inchauste Callahuara) makes works and projects that center around conflicting feelings of oneself, but mostly about questioning the habitat of people. How humans treat nature, how the traces of time are visible and how we shape the environment around us. The works can be illustrations, publications, paintings or installations combining the 2D with physical objects.
To create these they work with various materials like paint, charcoal, pencil, clay, epoxy and found materials. Sometimes a mix of both analog and digital.
Inspiration comes from abandoned and unmaintained places, the uncontrollable of nature, old and treasured objects, reuse, imperfection and decay. Especially in contrast to the fabricated modern world.
RAYN wants to show the overlooked observations and spark conversation. They hope visitors will reflect on their own position in connection to the subject and take a new thought home.
RAYN (die/hen geboren onder de naam Q.M. Inchauste Callahuara) maakt werk dat vooral draait om eigen conflicterende gevoelens, maar ook over het bevragen van de leefomgeving van de mens. Hoe mensen met de natuur omgaan, hoe sporen van tijd zichtbaar zijn en hoe wij de omgeving om ons heen vormen naar onze hand. Het werk bestaat vooral uit illustraties, publicaties, schilderijen of installaties waarin 2D soms gemixt wordt met fysieke en ruimtelijke objecten.
Het werk wordt gemaakt met verschillende materialen, zoals verf, houtskool, potlood, klei, epoxy en gevonden materiaal. Soms analoog en digitaal gecombineerd.
Inspiratie komt vaak van verlaten en vergeten plekken, het oncontroleerbare van de natuur, oude gebruikte of geliefde spullen, hergebruik, imperfectie en verval. Zeker in tegenstelling met de ons hedendaagse geconstrueerde wereld.
RAYN wilt ongeziene observaties laten zien en gesprekken of discussies aanwakkeren. Met de hoop dat bezoekers zullen reflecteren op hun eigen positie in relatie tot het thema en een nieuwe gedachte mee naar huis zullen nemen.
contact
q.m.inchauste@gmail.com
+ 3 0  ( 0 ) 6  1 6 8 2 8 0 3 2
Back to Top