Are the acts of conservation in an attempt to protect it from its demise and save for later truly meaningful? How do you protect nature?


Is het zinvol dat we pogingen doen de natuur te redden van de ondergang en te bewaren voor later? Hoe bescherm jij de natuur?
Back to Top