appreciation

imitation

conservation

repair

utilization

Within the context of climate change, we humans deal with nature almost awkwardly. We shape and intervene in nature, with good intentions not always apparent. We desperately try to restrain nature, while simultaneously romanticizing it and appreciating its importance.  Our glorified view of nature misguides us into conflicting action.
RAYN wants to  highlight this by presenting various physical objects, each exposing their own perspective  on this topic.
With these objects, in the form of an installation, RAYN wants to encourage viewers to think and discuss, and perhaps even reflect on their own actions.
In de context van klimaatverandering gaan wij, de mens, op een bijna ongemakkelijke manier om met de natuur. We grijpen in en vormen de natuur, waarin het soms niet duidelijk is of we dit met goede bedoelingen doen of niet. We houden de natuur krampachtig in bedwang terwijl we deze tegelijkertijd romantiseren en belangrijk vinden. Ons verheerlijkte beeld van de natuur stuurt ons ook bij ons conflicterend handelen.
RAYN wilt dit aanstippen door het presenteren van verschillende fysieke objecten die ieder een eigen perspectief op dit thema belichten.
RAYN hoopt dat deze objecten in serievorm en installatie de kijker aanzet tot nadenken en discussie en misschien zelfs tot reflectie over eigen handelen.
Back to Top