Nature is a building block of our civilization. But what kind of influence does our usage of nature have on nature itself, and how do we decide which gets the priority?
De natuur is een bouwsteen van de samenleving. Maar wat voor invloed heeft ons gebruik van de natuur op de natuur zelf en hoe bepalen we wat de prioriteit heeft?
Back to Top