This piece of nature is made to be admired and appreciated. What kind of influence does this constructed and romanticized view of nature have on you? How does it influence your perception of nature and how you treat it?


Dit stuk natuur is gemaakt om te bewonderen en bij stil te staan. Wat voor invloed heeft dit geconstrueerde en geromantiseerde beeld van de natuur op jou? En hoe beïnvloed dit hoe jij naar de natuur kijkt en er mee omgaat?
Back to Top